Добро сърце и добър ум

ИБ, 14.1.1911г., събота, В.Търново
ИБ