Бележки от едно тефтерче на Д. Голов

ИБ, 14.10.1910г., петък
ИБ