Приложение към протокола от 1910 г.

СБ, 31.8.1910г., сряда, В.Търново
СБ