Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново

СБ, 27.8.1910г., събота, В.Търново
СБ