Годишна среща на Веригата, Варна, 1906 г.

СБ, 24.8.1906г., петък, Варна
СБ