Отговори на Свидетелствата Господни

ИБ, 12.3.1899г., неделя, Бургас
ИБ

Отговори на Свидетелствата Господни

Аудио - чете Нели Недялкова

От книгата "Той иде", Начални Слова от Учителя в периода 1896 -1904 г.
Издание на Издателство Бяло Братство, 2004 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание


Ето нашето обязание пред Бога, Небето и теб, нашия брат в Христа Господа, което подписваме в следующите десет свидетелства, което Духът на Истината ни дава:

Първо свидетелство: Вярваш ли от сърце и душа в Единия Вечен, Истинен и Благ Бог на Живота, който е говорил?

Вярвам от сърце и душа в Единия Вечен, Истинен и Благ Господ Бог на Живота, който всякога говори и чрез говора на Своето Слово е създал всичко видимо и невидимо!

Второ свидетелство: Вярваш ли във Мен, Твоя Господ и Спасител, който ти говори сега?

Вярвам в Господа, моя Спасител, който ми говори сега и чрез Силата на Неговото Слово съм дошъл в съзнание до познание на Истината!

Трето свидетелство: Вярваш ли в Моя Вечен и Благ Дух, който изработва твоето спасение?

Вярвам в Божия и Вечен и Благ Дух, който изработва сега моето спасение, като ме постоянно освещава и просвещава и ме води по пътя на моя живот да Го опозная, както е познат.

Четвърто свидетелство: Вярваш ли в твоя Приятел и Спасител Господа Исуса Христа и във всички твои братя?

Вярвам в моя Приятел, Господа Исуса Христа, и във всичките мои братя – раби на Бога живаго, които се подвизават заедно с мен!

Пето свидетелство: Ще ли изпълниш Волята на Единия Истинен и Праведен Бог без колебание?

Приемам да изпълня Волята на Единия Истинен и Праведен Бог без колебание. Словото Му ще ми е закон!

Шесто свидетелство: Ще ли се отречеш от себе си и от всичко световно за Неговата Любов?

Отричам се от себе си и от всичко световно за Божията Любов.

Седмо свидетелство: Ще ли посветиш живот и здраве, и всичко драго за Неговата Слава и Славата на Неговото дело?

Ще посветя живот и здраве, и всичко драго за Божията Слава и Славата на Неговото дело.

Осмо свидетелство: Ще ли слушаш Моя глас и Моите съвети, кога ти говоря?

Ще слушам, Господи, гласа Ти и съветите Ти, кога ми говориш.

Девето свидетелство: Ще ли си готов да изпълниш Моите заповеди без всяко съмнение?

Готов съм, Господи, да изпълня заповедите Ти без всяко съмнение.

Десето свидетелство: Ще ли ходиш винаги пред Моето лице с всичкото незлобие на сърцето си и да Ме никога не огорчаваш?

Ще се трудя, Господи, да ходя винаги пред Лицето Ти с всичкото незлобие на сърцето си и ще се трудя да Те никога не огорчавам.


Амин.

П. К. Дънов, Пеню Киров, Тодор Стоименов

28 февруари 1899 г., Бургас